Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
System Informacji Miejskiej
Drogi publiczne
w administracji ZDM
Oświetlenie uliczne
w administracji ZDM
Program budowy
dróg lokalnych
Obiekty inżynierskie dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zieleń przyuliczna
Współdziałanie
z mieszkańcami
Katalog Nawierzchni Chodników Poznania Etap I- Stare Miasto-Centrum
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
2015-09-30
Utrudnienia w ruchu na ul. Za Bramką, Koziej i pl. Kolegiackim
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że dnia 1 października br. rozpoczynają się prace związane z budową sieci cieplnej, które w kolejnych etapach obejmą ul. Za Bramką, ul. Kozią (w strefie zakazu ruchu) i część pl. Kolegiackiego. Ze względu na wąskie jezdnie, inne prace budowlane i konieczność prowadzenia prac w wykopach...
więcej >
2015-09-30
Ogłoszenie - sprzedaż drewna poinwestycyjnego
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu oferuje sprzedaż drewna poinwestycyjnego liściastego mieszanego, zakwalifikowanego do grupy S4 drewna opałowego (zgodnie z PN-91/D-95018) na następujących warunkach: - przedmiotem transakcji jest drewno zgromadzone na placu magazynowym w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej 46/50, o łącznej kubaturze ok. 260,3 m3; - odbiór drewna na koszt kupującego -...
więcej >
2015-09-29
Uwaga! Czasowe utrudnienia w ruchu na ul. Hetmańskiej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniu 29 września w godzinach od 22.00 do 24.00 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym, spowodowane koniecznością przeglądu wiaduktu kolejowego na linii Warszawa - Kunowice, nad ul. Hetmańską w Poznaniu. W celu przeprowadzenia robót konieczne jest wyłączenie z ruchu najpierw pasa prawego i środkowego ul....
więcej >
2015-09-29
Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, w związku z kolejnym etapem robót budowlanych, w dniu 03.10.2015 r. zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Dąbrowskiego. Na ul. Dabrowskiego w dalszym ciągu dopuszczony będzie wyłącznie ruch lokalny odbywający się po istniejącej drodze rowerowej oraz chodniku po północnej stronie ulicy. W związku z koniecznością prowadzenia...
więcej >
2015-09-25
Zmiany w organizacji ruchu w związku z obchodami 76. rocznicy Powstania Państwa Podziemnego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w poniedziałek 28 września br. przy Pomniku Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ulicy Wieniawskiego zaplanowano obchody uroczystości 76. rocznicy Powstania Państwa Podziemnego. W związku z tym w godzinach od 10.00 do 13.00 na ul. Wieniawskiego wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na czasowym zakazie...
więcej >
2015-09-25
Uwaga kierowcy! Tymczasowe zmiany w organizacji ruchu na ul. Dąbrowskiego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w poniedziałek wieczorem 28 września br. zostanie wprowadzona nowa czasowa organizacja ruchu w ciągu drogi krajowej nr 92 na jezdni wjazdowej do Poznania ulicą Dąbrowskiego. W związku z końcowym etapem budowy systemu ważenia dynamicznego w nocy z 28 na 29 września w godzinach od 21.00...
więcej >
2015-09-25
Utrudnienia w ruchu na ulicach: 28 Czerwca 1956 r. i Strzeleckiej, związane z renowacją kanalizacji sanitarnej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 29 września do 9 października br. wystąpią punktowe utrudnienia w ruchu na ulicach: 28 Czerwca 1956 r. i Strzeleckiej (między ul. Długą i Krakowską), związane z renowacją kanalizacji sanitarnej. Odpowiednio oznakowane punktowe zwężenia pojawiać się tam będą tylko podczas prac w...
więcej >
2015-09-25
Remont ulicy Wrocławskiej
Remont ulicy Wrocławskiej rozpoczął się 3 sierpnia. Jak już informowaliśmy przed rozpoczęciem budowy prace drogowców związane z wymianą nawierzchni jezdni i chodników poprzedzone są robotami wykonywanymi przez gestorów uzbrojenia podziemnego. Do dnia dzisiejszego zakończono: - uszczelnianie kanału ogólnospławnego oraz wymianę sieci wodociągowej. (Prace te wykonywała firma Terlan na zlecenie Aquanet SA); - wymianę...
więcej >
2015-09-24
Zmiana dot. utrudnień w ruchu przy przebudowie skrzyżowania al. Niepodległości /Solna/ F. Nowowiejskiego
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, 28 września 2015 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem kolejnego etapu prac, związanych z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości /Solna/ F. Nowowiejskiego. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 2 października 2015 r. Zamknięty dla ruchu zostanie lewy pas jezdni al. Niepodległości...
więcej >
2015-09-24
Modernizacja sygnalizacji świetlnych dla celów ITS Poznań
Jak przypomina spółka Poznańskie Inwestycje miejskie w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS Poznań wystapią czasowe utrudnieniach w ruchu drogowym: most Dworcowy ? sygnalizacja świetlna może być okresowo wyłączana - na czas wdrożenia nowego oprogramowania sterownika. Utrudnienia mogą potrwać do 29 września, do godziny 20.30. O dalszych utrudnieniach...
więcej >
2015-09-24
Remont nawierzchni na moście Chrobrego
Informujemy, że 25 września 2015 r. po godz. 18.00 rozpocznie się remont nawierzchni jezdni mostu Chrobrego w Poznaniu. Aby zminimalizować utrudnienia komunikacyjne prace zostały podzielone na etapy i prowadzone będą przy utrzymaniu ruchu kołowego. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami, polegającymi na czasowych wyłączeniach odcinków jezdni z ruchu. Pierwsze...
więcej >
2015-09-23
UWAGA! Zmiana dot. utrudnień w ruchu przy przebudowie skrzyżowania al. Niepodległości/ Solna/ F. Nowowiejskiego
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie w związku z planowanymi pracami związanymi z wykonaniem nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Solna/ al. Niepodległości/ ul. Nowowiejskiego od dnia 25.09.2015 r. od godziny 20.00 do dnia 28.09.2015 r. do godziny 6.00 nastąpi połówkowe zamknięcie skrzyżowania. Prace budowlane będą toczyć się na zachodniej jezdni...
więcej >
2015-09-23
Budowa ciągu rowerowo-pieszego od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 25 września do 15 listopada br. budowany będzie ciąg rowerowo-pieszy od wiaduktu Franowo do wjazdu na teren Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu. W związku z tym czasowo wyłączony z ruchu będzie pas do prawoskrętu wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego, a skręt w...
więcej >
2015-09-23
Budowa sygnalizacji wraz z modernizacją nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Promienista ? Palacza w Poznaniu ? tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, w czwartek 24 września 2015 r., po porannym szczycie komunikacyjnym zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Promienistej i Palacza. Wykonawca przystąpi do kolejnego etapu prac polegającego na remoncie nawierzchni jezdni co będzie wiązało się ze sporymi utrudnieniami dla kierowców. Roboty będą wykonywane odcinkami przy...
więcej >
2015-09-23
Zapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie i zamontowanie trzech luster drogowych na terenie miasta Poznania
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie i zamontowanie 3 luster drogowych na terenie miasta Poznania. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i zamontowanie 3 luster drogowych na terenie miasta Poznania. Opis lustra drogowego wraz z montażem stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z...
więcej >
2015-09-23
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie naprawy instalacji elektrycznej na dwunastu obiektach sygnalizacyjnych
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy instalacji elektrycznej na 12 obiektach sygnalizacyjnych. Przedmiotem zamówienia jest: - naprawa polegająca na wymianie połączeń uziemiających pomiędzy masztami sygnalizacyjnymi a sterownikiem sygnalizacji świetlnej oraz wymianie połączeń PE we wnękach kablowych oraz wymianie połączeń zwodów z przewodami doprowadzającymi poprzez wymianę zacisków...
więcej >
2015-09-23
Zapraszamy do złożenia ofert na dostarczenie i zamontowanie 6 stojaków rowerowych na osiedlu Smochowice
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do złożenia ofert na dostarczenie i zamontowanie 6 stojaków rowerowych na osiedlu Smochowice. Wzór stojaka rowerowego stanowi załącznik do zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?RB-stojaki? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zleceniodawcy (sekretariat/biuro...
więcej >
2015-09-22
Modernizacja sygnalizacji świetlnych dla celów ITS Poznań
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała, że w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS Poznań wystąpią tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym na Moście Dworcowym. Sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona w dniach od 22 września 2015r. od godziny 10.30 do 29 września 2015r., do godziny 20 30. O dalszych utrudnieniach PIM...
więcej >
2015-09-22
Pierwsza śluza rowerowa w Poznaniu. Europejski Dzień Bez Samochodu
Dziś, tj. we wtorek, 22 września, o godz. 13.00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona otwarciu w naszym mieście pierwszej śluzy rowerowej. W konferencji wzięli udział: Maciej Wudarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Tadeusz Nawalaniec, zastępca dyrektora ZDM ds. zarządzania ruchem, Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu, Wojciech Makowski, oficer rowerowy, pracownicy Urzędu...
więcej >
2015-09-21
ZDM pomaga zbierać liście z pasa drogowego
Przed nami jesień. Liście opadające z drzew w tym czasie stanowią znaczący problem dla utrzymania czystości i porządku w pasach drogowych. Od wielu lat poznański ZDM pomaga mieszkańcom zbierać liście z pasa drogowego. Zgodnie z art. 5, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu...
więcej >
2015-09-18
Uwaga! Utrudnienia związane z realizacją systemu ITS
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie informuje, że związku z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS Poznań będą mieć miejsce tymczasowe utrudnieniach w ruchu drogowym: - na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego ? Kościelna będzie wyłączona sygnalizacja świetlna w dniach od 21 września 2015 r. od godz. 08.30 do 25 września 2015r. do...
więcej >
2015-09-18
Uwaga! Zmiana organizacji ruchu w rejonie remontowanego odcinka ulicy Dąbrowskiego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 21-24 września br. w godzinach nocnych nastąpią czasowe zmiany organizacji ruchu lokalnego na remontowanym odcinku ul. Dąbrowskiego. W tym czasie na odcinkach między ul. Botaniczną i ul. Miłą oraz między ul. Nałkowskiej i ul. Przybyszewskiego w trybie awaryjnym wykonywane będą przekopy poprzeczne, a...
więcej >
2015-09-18
Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ulicy Matyi. Zmiana organizacji ruchu nastąpi dziś w godzinach wieczornych
Pragniemy przypomnieć, że 28 sierpnia Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na realizację zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu. Zapowiadane zmiany rozpoczną się już dzisiaj. W celu minimalizacji utrudnień komunikacyjnych wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w piątek, 18 września,...
więcej >
2015-09-17
Tydzień Zrównoważonego Transportu
Europejski Dzień Bez Samochodu obchodzony corocznie 22 września jest międzynarodową kampanią, której celem jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu. Hasło promujące tegoroczne obchody brzmi: Wybierz. Zmień. Połącz. Tegoroczna akcja ma na celu promocję świadomych wyborów...
więcej >
2015-09-17
Czasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Marcinkowskiego i placu Wolności. Z 18 na 19 września zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna u zbiegu Al. Marcinkowskiego i pl. Wolności
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniu 18 września po godz. 22.00 zostanie ponownie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Al. Marcinkowskiego i placu Wolności. Zmiana obowiązywać będzie do 30 października br. i polegać będzie na zawężeniu jezdni Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Podgórnej do pl. Wolności...
więcej >
2015-09-16
Czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Drużynowej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniu 19 września 2015 r. w godz. 18:00-23:00 nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Drużynowej w Poznaniu. W związku z imprezą \"Nowe otwarcie Centrum Handlowego Panorama\" wyłączony z ruchu pojazdów zostanie ok. 100-metrowy odcinek ul. Drużynowej przy skrzyżowaniu z ul. Górecką. Objazd wyłączonego...
więcej >
2015-09-16
Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu w związku z remontem skrzyżowania al. Niepodległości, ul. Solnej i ul. Nowowiejskiego
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie uprzejmie informuje, że w dniu 17.09.2015 r.,nastąpi zmiana w organizacji ruchu w związku z wprowadzeniem etapu II prac związanych z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości /ul. Solna/ ul. F. Nowowiejskiego w Poznaniu. - Prace budowlane będą toczyły się na prawoskręcie z ulicy Nowowiejskiego w al. Niepodległości, w...
więcej >
2015-09-16
Uwaga kierowcy! Utrudnienia w związku pracami PKP na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Starołęckiej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 18 września do 1 października 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu polegające na zwężeniu jezdni do jednego pasa (ruch wahadłowy) w związku z remontem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Starołęckiej. Prace będą prowadzone w dni wolne od pracy, tj. od piątku od godziny...
więcej >
2015-09-15
Coraz piękniejsze pasy drogowe ? kolejne realizacje w zakresie zieleni przyulicznej i małej architektury
Informujemy, że w najbliższym czasie na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem zielenią i małą architekturą skwerów i ulic na terenie miasta Poznania. W ramach prac zostaną zrewaloryzowane następujące przestrzenie w pasach drogowych: skwer u zbiegu ul. Głogowskiej z ul. Ściegiennego, zieleń w ul. Hetmańskiej/Głogowskiej, skwer...
więcej >
2015-09-15
Uwaga kierowcy, piesi, rowerzyści! Utrudnienia w ruchu na poznańskich ulicach z powodu konieczności renowacji studni kanalizacji
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 16 do 18 września 2015 r. wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach św. Marii Magdaleny, Cegielskiego, św. Wojciech, Wieżowej, Święty Marcin, Al. Marcinkowskiego i ku Cytadeli. Ze względu na renowację studni kanalizacyjnych i wymianę...
więcej >
2015-09-14
Projekty organizacji ruchu. Zapraszamy do składania ofert
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla wybranych skrzyżowań i ulic w Poznaniu: - al. Wielkopolskiej; - ul. Drogowców; - ul. Wejherowskiej; - ul. św. Wawrzyńca; - ul. Przybyszewskiego; - ul. Droga Dębińska. Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta RI.342.2.2015. Nie otwierać przed dniem 18.09.2015, godzina...
więcej >
2015-09-14
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na alei Wielkopolskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Pułaskiego
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że od poniedziałku 14 września br. rozpoczną się prace budowlane związane z obniżeniem przejścia dla pieszych wraz z remontem chodnika na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego i al. Wielkopolskiej. Utrudnienia będą polegały na zawężeniu jezdni w ciągu al. Wielkopolskiej, na wysokości przejścia dla pieszych. Przewiduje się prowadzenie prac w...
więcej >
2015-09-11
Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na ulicy Matyi. Zmiana organizacji ruchu nastąpi 18 września
Jak już informowaliśmy, w piątek, 28 sierpnia Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę na realizację zadania pn. Budowa przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu. W celu minimalizacji utrudnień komunikacyjnych wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu nastąpi w piątek, 18 września, w godzinach wieczornych. Prace...
więcej >
2015-09-11
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie symulacji komputerowej ruchu drogowego na rondzie Kaponiera w Poznaniu
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie symulacji komputerowej ruchu drogowego na rondzie Kaponiera wraz z planem sytuacyjnym w skali 1:500. Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?CSR-Kaponiera, NIE OTWIERAĆ PRZED 17 września 2015 10:15? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2015 r., do...
więcej >
2015-09-11
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ulicy Wierzbięice
Informujemy, że w poniedziałek, 14 września rozpoczną się prace związane z budową przyłącza cieplnego na ulicy Wierzbięcice. W związku z prowadzonymi pracami zostanie wprowadzona w terminie od 14 do 25 września tymczasowa organizacja ruchu na odcinku od ulicy Niedziałkowskiego do ulicy ks. Jakuba Wujka. Utrudnienia polegają na wyłączeniu z ruchu...
więcej >
2015-09-11
?ZATRZYMAJ SIĘ ? DAJ PRZYKŁAD?. Pierwszoklasiści otrzymali od ZDM odblaski
?ZATRZYMAJ SIĘ ? DAJ PRZYKŁAD? to projekt realizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu Automobilklubu Wielkopolskiego oraz Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Poznaniu. Zarząd Dróg Miejskich wspiera również projekt. Sprawą priorytetową dla zarządcy dróg jest zapewnienie...
więcej >
2015-09-11
Projekt remontu ulicy Tarczowej w Poznaniu
Informujemy, że na stronie internetowej ZDM został przedstawiony plan sytuacyjny oraz opis planowanego remontu ulicy Tarczowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Zapraszamy do zapoznania się z projektem, który znajduje się w zakładce Projekty drogowe Prosimy również o przesyłanie maili z wnioskami, uwagami do przedstawionego projektu w terminie do 25 września 2015...
więcej >
2015-09-10
Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu na ulicy Starołęckiej
Jak informuje Miejski Inżynier Ruchu prowadzone obecnie roboty budowlane na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Starołęckiej są niezgodne z przepisami gdyż zatwierdzenie projektu organizacji ruchu straciło ważność. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Oddziału Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Dróg Miejskich przeprowadzili wizję terenową. Stwierdzono, że prace budowlane są prowadzone na terenie należącym...
więcej >
2015-09-09
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ulicy Dąbrowskiego w związku z pracami Aquanetu
Jak informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, od środy, 9 września, od godziny 18 do czwartku, 10 września do godziny 18, wystąpią utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego z ulicą Szpitalną. Utrudnienia w ruchu polegają na wyłączeniu pasa w kierunku centrum na wlocie od strony od ulicy Polskiej. Kierowcy będą mieć...
więcej >
2015-09-09
SOLID LOGISTISC SKODA POZNAŃ BIKE CHALLENGE 13 września 2015
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w niedzielę 13 września br. w godzinach od 9:00 do 17:00 nastąpią zmiany w organizacji ruchu w związku z imprezą sportową Solid Logistics Śkoda Bike Challenge. Na trasie wyścigu rowerowego, ze startem i metą na terenach toru regatowego Malta, wystąpią ograniczenia w ruchu kołowym w...
więcej >
2015-09-08
Kolejna edycja przewodnika ?Rowerem po Poznaniu?
Na naszych stronach internetowych można zapoznać się z kolejną, siódmą edycją przewodnika rowerowego ?Rowerem po Poznaniu?. Jak co roku przedstawiamy i zachęcamy do korzystania z istniejących w Poznaniu dróg rowerowych, opisujemy i wskazujemy połączenia rowerowe, ciekawe trasy. W ostatnich latach chętnie sięgamy do historii, piszemy o tradycjach rowerowych, osobach popularyzujących...
więcej >
2015-09-07
Projekt organizacji ruchu. Zapraszamy do składania ofert
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Jarochowskiego od Palacza do Winklera w Poznaniu. Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?CSR-Jarochowskiego, NIE OTWIERAĆ PRZED 11 września 2015 10:15? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015 r., do godziny...
więcej >
2015-09-04
Utrudnienia na ul. Maszewskiej. Remont nawierzchni jezdni
W dniach od 5 do 11 września 2015 r. wykonywany będzie remont nawierzchni jezdni ul. Maszewskiej na odc. od ul. Lubowskiej do Polanowskiej. Wykonawcą prac będzie Zakład Robót Drogowych. Wszystkie prace drogowe będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego. Kierowcy muszą się jednak liczyć z tymczasowymi utrudnieniami. Prosimy o zachowanie ostrożności...
więcej >
2015-09-04
Poznań Business Run. Nasi pracownicy po raz trzeci pobiegną by pomóc podopiecznym fundacji Poza Horyzonty
Bieganie może być przyjemnością, tym większą jeśli biega się by pomóc innym. Celem biegu Business Run jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli - Poza Horyzonty. Nasi pracownicy cały rok intensywnie trenowali i 6 września po raz trzeci pobiegną by pomóc potrzebującym. W tym roku Zarząd Dróg Miejskich wystawił aż trzy...
więcej >
2015-09-04
Czasowe utrudnienia w ruchu na ul. Meteorytowej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w sobotę 5 września br. między godz. 20:00 i 22:00 wystąpią chwilowe wyłączenia z ruchu ul. Meteorytowej na odcinku między ul. Gajową a Morenową. W związku z produkcją filmu \"Chronology\" nastąpią trwające do 15 min. wyłączenia ww. odcinka ulicy z ruchu pojazdów. Ruchem kierować...
więcej >
2015-09-03
W niedzielę, 6 września Poznań Business Run 2015
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w niedzielę 6 września br. w godzinach od 10:00 do 15:00 nastąpią zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta w związku z organizacją imprezy sportowej - biegu Poznań Business Run. Trasa biegu przebiegać będzie następującymi ulicami: ul. Św. Marcin (start przed CK Zamek) - ul. Św....
więcej >
2015-09-02
Usuwanie uszkodzeń nawierzchni na ul. Pułaskiego
W dniach 3 i 4 września 2015, na zlecenie ZDM, Zakład Robót Drogowych będzie wykonywał prace związane z frezowaniem i układaniem nowej warstwy ścieralnej na jezdni ulicy Pułaskiego, na odcinku od ul. Libelta do ul Nowowiejskiego (bus-pas). Zakończenie prac drogowych przewidziane jest 15 września br. Prace drogowe, wykonywane będą przy...
więcej >
2015-09-02
Modernizacja sygnalizacji świetlnych dla celów ITS Poznań
Jak informuje spółka Poznańskie inwestycje Miejskie w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnych dla celów systemu ITS Poznań wystąpią tymczasowe utrudnieniach w ruchu drogowym: na skrzyżowaniu ulic Polna ? Jackowskiego będzie wyłączona sygnalizacja świetlna w dniach od 3.09.2015r godz. 08:30 do 4.09.2015r godz. 16:30; na Moście Dworcowym będzie wyłączona sygnalizacja świetlna w dniach...
więcej >
2015-09-01
Remont wiaduktu w ciągu ulicy Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką w Poznaniu
Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. prace budowlane prowadzone w ramach remontu wiaduktu w ciągu ulicy Dąbrowskiego nad ulicą Lutycką w Poznaniu zostały ukończone. Zakończyły się również utrudnienia w ruchu, które towarzyszyły tym robotom. Obecnie przywrócony jest ruch pojazdów pełną szerokością jezdni ulicy Lutyckiej pod wiaduktem oraz na...
więcej >
2015-09-01
Zmiana w organizacji ruchu w ciągu ul. Niezłomnych
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 3 do 11 września w godzinach od 22:00 do 5:30 oraz w dni wolne od pracy (od piątku od godz. 22:00 do poniedziałku do godz. 5:00) nastąpi zmiana w organizacji ruchu w związku z renowacją kanalizacji satelitarnej w ciągu ul. Niezłomnych. W...
więcej >
2015-09-01
Zmiana w organizacji ruchu na ul. Dąbrowskiego. Budowa wagi samochodowej
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że 1 i 2 września w godzinach od 21:00 do 5:00 nastąpi zmiana w organizacji ruchu w związku z kolejnym etapem budowy systemu ważenia pojazdów na ul. Dąbrowskiego, na początku wjazdowego miejskiego odcinka drogi krajowej nr 92. W tym czasie wygrodzony zostanie lewy pas jezdni, a...
więcej >
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl