Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
System Informacji Miejskiej
Drogi publiczne
w administracji ZDM
Oświetlenie uliczne
w administracji ZDM
Program budowy
dróg lokalnych
Obiekty inżynierskie dostosowane
do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Zieleń przyuliczna
Współdziałanie
z mieszkańcami
Katalog Nawierzchni Chodników Poznania Etap I- Stare Miasto-Centrum
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Usprawnienia dla komunikacji zbiorowej
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
drukuj
Zapraszamy do udziału w konkursie
2014-04-01
Zarząd Dróg Miejskich zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pt. „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią ulicy Głogowskiej na odcinku od Mostu Dworcowego do ul. Ściegiennego w Poznaniu”. Celem konkursu jest opracowanie spójnej koncepcji obsadzeń drzewami, krzewami oraz elementami małej architektury, która w dalszym etapie będzie stanowić podstawę sporządzenia projektu wykonawczego. Realizacja części lub całości projektu przewidziana jest na 2014r.

Konkurs skierowany jest do architektów, architektów krajobrazu, plastyków, pracowni architektonicznych, a także do studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.

Nagrody:
I nagroda: 5 000,00 zł brutto
II nagroda: 3 000,00 zł brutto
III nagroda: 2 000,00 zł brutto

Dodatkową nagrodą dla Laureata konkursu będzie umieszczenie elementów małej architektury zaprojektowanych w koncepcji w Katalogu Mebli Miejskich Miasta Poznania z podaniem nazwiska projektanta.


Regulamin konkursu wraz z materiałami zamieszczony jest na stronie internetowej ZDM w zakładce "Zieleń przyuliczna"- Konkurs.

Zapraszamy!


Konkurs prowadzony pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Poznania
Zobacz więcej:
» Szczegółowe informacje o konkursie
» BIP Urząd Miasta Poznania
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl