*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie jednostką jest Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005Dowiedz się więcej