Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Strefa Płatnego Parkowania
Oznakowanie SPP
Cennik opłat
Mobilne płatności
Regulamin SPP
Kontrolerzy SPP
Przetargi
Jak załatwic sprawę
Parkingi, mapa strefy
Koperty
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Inżynieria Ruchu
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP
Strefa Płatnego Parkowania - oznakowanie SPP

Wjazd do strefy jest oznakowany znakami D-44 strefa parkowania, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

W Poznaniu ustalono trzy podstrefy cenowe, dlatego wewnątrz strefy na wjazdach do każdej z nich ustawiono znaki D-44 z opaskami w trzech kolorach i różnymi stawkami opłat (patrz zdjęcia poniżej).

© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl