Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Strefa Płatnego Parkowania
Parkingi, mapa strefy
Koperty
Kontakt
Utrudnienia w ruchu
projekty drogowe
Usprawnienia dla komunikacji zbiorowej
Zieleń przyuliczna
sowa
ZKD
Ogródki gastronomiczne
Rowerem po Poznaniu
BIP

Kontakt
Wydział Parkowania
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Pułaskiego 9
60-607 Poznań
tel/fax.:+48 61 851 50 70
email: zdmwp@zdm.poznan.pl
Wydział czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00
w soboty w godzinach 8.00 - 14.00
 • Numery kont
  Numer rachunku
  tytuł płatności
  38 1050 1520 1000 0023 4950 8438 WADIA, KAUCJE , ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT
  16 1050 1520 1000 0023 4950 8446 ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO, REKLAMY, UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM, SZKODY
  21 1050 1520 1000 0023 4950 8453 OPŁATY ZA STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

 • Call Center pod numerem +48 61 646 33 44 przyjmuje zgłoszenia awarii parkomatów działających w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) oraz informuje o podstawowych zasadach korzystania ze strefy.
  Dokonanie zgłoszenia oraz uzyskanie informacji możliwe jest w godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania, czyli w poniedziałek od 7.30 do 17.00, a w pozostałe robocze dni tygodnia od 7.30 do 15.30.
© Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, tel.: 616477200, fax.: 618201709, e-mail: zdm@zdm.poznan.pl