*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strefa Płatnego Parkowania - oznakowanie SPP

Wjazd do strefy jest oznakowany znakami D-44 strefa parkowania, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

W Poznaniu ustalono trzy podstrefy cenowe, dlatego wewnątrz strefy na wjazdach do każdej z nich ustawiono znaki D-44 z opaskami w trzech kolorach i różnymi stawkami opłat (patrz zdjęcia poniżej).Dowiedz się więcej