Trwa budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Szwajcarskiej
2012-01-18
Informujemy, że trwa realizacja zadania drogowego pod nazwą „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Szwajcarskiej na odcinku od ulicy arcybiskupa Walentego Dymka do wjazdu w ulicę Kurlandzką oraz w ulicy Kurlandzkiej na odcinku od ulicy Barana do wjazdu w ulicę Szwajcarską”. Chodnik zostanie wykonany po południowych stronach ulicy Szwajcarskiej i Kurlandzkiej z kostki betonowej. Szerokość chodnika wyniesie 1,5 metra.
Droga rowerowa w ciągu ulicy Szwajcarskiej powstaje po południowej stronie ulicy. Jej szerokość będzie wynosić 2 – 2,5 metra. Przeznaczona jest dla dwukierunkowego ruchu rowerowego. Rowerzyści będą jeździć po nawierzchni z betonu asfaltowego. Drogę rowerową i chodnik od jezdni oddzielać będzie bariera ochronna.
Również z betonu asfaltowego zostanie wykonana ścieżka rowerowa w ciągu ulicy Kurlandzkiej. Powstanie po obu stronach ulicy. Szerokość ścieżki rowerowej wyniesie 1,5 metra.
Wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej zostanie założona zieleń.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi słupa energetycznego, który znajduje się w pasie drogowym ulicy Szwajcarskiej informujemy, że projekt budowlany przewiduje wytyczenie przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika obok słupa energetycznego. Ścieżka rowerowa została wytyczona bliżej krawędzi jezdni zaś chodnik będzie biegł po stronie osiedla Zodiak. Istniejący wał ziemny zostanie wzmocniony betonową palisadą.
Pragniemy zapewnić, że projekt budowlany został wykonany zgodnie z przepisami prawa.
Roboty budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR – BRUK sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Koszt budowy wynosi 966801,88 złotych brutto.
Termin zakończenia przedmiotu umowy został wyznaczony na 30 czerwca 2012 roku.