Remont węzła komunikacyjnego most Teatralny potrwa do 9 grudnia
2013-11-21
Prace związane z remontem torowiska na węźle komunikacyjnym most Teatralny zostaną zakończone w terminie do 9 grudnia 2013 roku. W poniedziałek, 18 listopada, zostały odkopane trzy nitki gazociągu. Gazociąg był zbyt płytko posadowiony, czuć było intensywny zapach gazu. Podejrzewano, że jedna z rur była nieszczelna. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji służb poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazowej gazociąg został zabezpieczony. Jednak z uwagi na bezpieczeństwo pracowników jak i przechodniów prace torowe i drogowe do czasu zakończenia przebudowy gazociągu, czyli do 23 listopada, na tym odcinku zostały wstrzymane. Pragniemy również dodać, że w trakcie prac został rozszerzony zakres remontu o przebudowę torowiska w ciągu ulicy Roosevelta aż do ulicy Poznańskiej. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował również o spełnieniu postulatu dotyczącego zwiększenia powierzchni przystanku tramwajowego na ulicy Roosevelta. Poprawi to wygodę i sprawniejszą obsługę pasażerów komunikacji miejskiej.

Węzeł most Teatralny
Zły stan techniczny torowiska i rozjazdów tramwajowych oraz związane z tym coraz częstsze opóźnienia i przerwy w ruchu komunikacji miejskiej były przyczynami podjęcia decyzji o rozpoczęciu remontu torowiska tramwajowego na węźle komunikacyjnym most Teatralny.
Warto przypomnieć, że poprzednia kompleksowa modernizacja torowiska w tym miejscu została przeprowadzona w 1995 roku oraz że jest to jeden z kluczowych węzłów komunikacji zbiorowej w Poznaniu. Podczas przebudowy ronda Kaponiera był to najważniejszy łącznik północnej części Poznania z Jeżycami i śródmieściem oraz umożliwiał bezpośrednie połączenie pomiędzy Ratajami a Winogradami i Jeżycami. To także kluczowe miejsce dla komunikacji tramwajowej na linii wschód-zachód. Podczas minionych wakacji na węźle ?most Teatralny? krzyżowały się trasy aż 11 z 15 linii tramwajowych. Dużo większe natężenie ruchu wpłynęło na szybsze zużycie torowiska.
Celem remontu była wymiana wszystkich elementów torowiska. Ustalono, że tory układane będą na płycie zbrojonej wylewanej ?na mokro? w systemie otuliny z gumy i żywic. Wyremontowana zostanie również nawierzchnia jezdni w pasie torowiska oraz rejonie węzła rozjazdowego, zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna. W ramach remontu postanowiono dokonać korekty lokalizacji przejść dla pieszych przez jezdnię i torowisko. Wynikało to z konieczności umiejscowienia ich poza strefą iglic rozjazdów torów. W ramach prac przebudowane zostaną przystanki tramwajowe. Zamontowane zostaną również barierki ? tzw. błotochrony stanowiące wygrodzenie strefy peronu od ruchu samochodowego. Zmiany odczują również rowerzyści. Przejazdy rowerowe przez jezdnie oprócz oznakowania pionowego i poziomego (P-11 ? przejazd dla rowerzystów) zasygnalizowane zostaną poprzez wykonanie na przejeździe oznaczenia z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym. Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu powiązane zostaną z ulicami: Dąbrowskiego, Roosevelta, Fredry.
Dużą zmianę odczują rowerzyści jadący ulicą Fredry w kierunku ulicy Dąbrowskiego, którzy będą mogli przejechać bezkolizyjnie skrzyżowanie na wydzielonej fazie sygnału ?zielonego? wraz z tramwajami w relacji Fredry/ Dąbrowskiego. Dotychczas rowerzyści, którzy jechali z ulicy Fredry na ulicę Dąbrowskiego skręcali w prawo w ulicę Roosevelta i zobowiązani byli do korzystania z przejazdu rowerowego zlokalizowanego równolegle do przejścia dla pieszych. Zastosowane obecnie rozwiązanie znacznie ułatwi i skróci czas przejazdu rowerem przez skrzyżowanie.
Dzięki przebudowie pojawią się rozwiązania, które mają ułatwić korzystanie z tego węzła osobom niepełnosprawnym. Na przejściach dla pieszych będą m.in. zastosowane krawężniki typu ?najazdowego? obniżone do 1 centymetra i wyróżnione kolorem żółtym. Z myślą o osobach z dysfunkcją narządów wzroku przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w płytki z wypukłymi elementami. Dzięki ich zainstalowaniu osoby z dysfunkcją wzroku bezpiecznie odnajdują przejścia dla pieszych. Warto wspomnieć, że poznańscy drogowcy jako pierwsi w kraju rozpoczęli montaż mat i płytek z wypustkami. Dodatkowo przebudowane sygnalizacje świetlne wyposażone zostaną w sygnalizatory dźwiękowe oraz przyciski uruchamiające sygnalizację na wysokości dogodnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

foto ZDM