Wnioski o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego w pasie drogowym
2017-02-20
Jak co roku wiosną nasze miasto rozkwita. Ogródki gastronomiczne - taki klimat Poznania kochają wszyscy. Wielkomiejski gwar, spotkania ze znajomymi, smaczne przekąski - na mieście. Zarząd Dróg Miejskich serdecznie zaprasza do składania wniosków o umieszczenie ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego w pasie drogowym.Ogródki gastronomiczne funkcjonować mogą od 1 kwietnia do 30 października. Stoiska promocyjne funkcjonować mogą cały rok. Na ulicach gdzie wprowadzana jest zmiana w organizacji ruchu, np. Taczaka, Żydowskiej ogródki zaczną funkcjonować w maju. Zezwolenia na działalność ogródków gastronomicznych wydaje zarządca terenu. Zarządca to właściwa jednostka organizacyjna Miasta Poznania, zarządzająca określoną nieruchomością będącą terenem miejskim, np: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Estrada Poznańska, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zarząd Dróg Miejskich. Informację o aktualnym zarządcy określonej nieruchomości będącej terenem miejskim można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pod ogródki w granicach administracyjnych miasta Poznania stawki opłat za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego za 1 dzień, zróżnicowane zostały według stref: - strefa staromiejska - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórną, Alejami Marcinkowskiego; stawka opłaty wynosi 1 zł; - strefa śródmiejska - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Podgórną, Garbary, Strzelecką, Królowej Jadwigi, Matyi, mostem Dworcowym, Roosevelta, Nowowiejskiego, Solną, Alejami Marcinkowskiego; stawka opłaty wynosi 80 gr; - strefa pośrednia - obejmuje obszar przylegający do strefy staromiejskiej i śródmiejskiej, ograniczony ulicami: Lechicką, Witosa, Niestachowską, Żeromskiego, Przybyszewskiego, Reymonta, Hetmańską, Żegrze, Chartowo, Dymka, Browarną, Światopełka, Warszawską, Wyszyńskiego oraz rzekami Cybiną i Wartą od mostu Mieszka I do mostu Lecha; stawka opłat wynosi 60 gr; - strefa peryferyjna - obejmuje obszar pomiędzy strefą pośrednią a granicą miasta Poznania; stawka opłaty wynosi 40 gr. W tym roku nowością jest możliwość składania wniosków na ulice 27 Grudnia (odcinek od ul. Gwarnej po ul. Ratajczaka) oraz Szewską. W pasie drogowym nie zezwala się na umieszczanie reklam (np. tzw. potykaczy) Pragniemy dodać, że w najbliższym sezonie. w obszarze staromiejskim będą obowiązywać następujące godziny funkcjonowania ogródków gastronomicznych: - w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 06:00 do godz. 24:00 w danym dniu, - w piątki i soboty od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego, - w przypadku, gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy również może funkcjonować od godz. 06:00 do godz. 02:00 dnia następnego, - dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do w/w godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych, stoisk promocyjnych jako czasu na jego zamknięcie. Dla pozostałych obszarów obowiązują godziny wyłącznie w godzinach od 06.00 do 22.00. Podmioty występujące o decyzję administracyjną na lokalizację ogródka muszą przedstawić pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta wraz z zatwierdzonym projektem lub wizualizacją. Szczegółowe informacje: tel.: 61 6477253 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00, e- mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule "ogródek gastronomiczny".