Zwroty opłat za parkowanie w soboty
2017-03-06
Osoby, które chcą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o zwrot opłat za parkowanie w soboty powinny korzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Przypominamy, że od 3 lutego br., kiedy uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kierowcy w Poznaniu nie muszą już płacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania w soboty. Kierowcy, którzy chcą otrzymać zwrot poniesionych opłat za postój w strefie w sobotę powinni złożyć do Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami: - oryginalnymi biletami parkingowymi - lub innymi dokumentami potwierdzającymi wniesienie opłaty. Zwrot opłat obejmuje okres od 21.04.2012 do 28.01.2017. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku Wydział Finansowo-Księgowy ZDM dokona zwrotu opłaty w gotówce w Kasie w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 czynnej w dni robocze w godzinach 10.00-14.00 lub przelewem na nr rachunku bankowego wskazanego przez wnioskodawcę. Zwrot opłaty powinien nastąpić niezwłocznie od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku.