Wytyczenie buspasów na ul. Garbary, Mostowej i Drodze Dębińskiej
2017-04-10
19 kwietnia 2017 r. rozpoczną się konsultacje dotyczące wytyczenia buspasów na ul. Garbary, Mostowa, Droga Dębińska. Projekt zakłada wytyczenie buspasów w następujących lokalizacjach: 1 na zachodniej jezdni ul. Garbary (w stronę Dębca) na odcinku od ul. Armii Poznań do skrzyżowania z ul. Strzelecką. 2. na ul. Mostowej, ma zaczynać się przed ul. Cegielskiego i kończyć na ul. Ewangelickiej. 3. na ul. Droga Dębińska. Rozpocznie się skrzyżowaniem z ul. Jordana. Autobusy bedą mogły skorzystać z niego do skrzyżowania z ulicami Królowej Jadwigi i Krzywoustego. Zgodnie z założeniem z nowego buspasa na Garbarach będą mogły skorzystać nie tylko autobusy. Będzie on dostępny również dla taksówek, służb komunalnych, rowerzystów, motocyklistów i samochodów, które przewożą minimum 3 osoby. Zostanie udostępniony także dla kierowców innych pojazdów, którzy będą skręcać w prawo na najbliższym skrzyżowaniu. Buspas będzie pełnił także funkcję tzw. drogi życia, tak aby pojazdy służb ratunkowych (policja, pogotowie, straż pożarna czy miejska) mogły nim swobodnie - bez koniczności stania w korku, czy lawirowania pomiędzy samochodami- jak najszybciej przejechać by nieść pomoc. W związku z tymi zmianami Zarząd Dróg Miejskich planuje także przeprojektować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej, i przesunąć przejście dla pieszych przez ul. Królowej Jadwigi. Planowane jest również nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przy skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Strzeleckiej. Celem konsultacji jest zapoznanie wszystkich zainteresowanych - mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli instytucji z planowanymi zmianami oraz poznanie opinii, uwag i sugestii mieszkańców w tym temacie. Omówienie z przedsiębiorcami lokalizacji kopert dla dostaw na ul. Garbary. Podczas konsultacji będą rozważane i dyskutowane następujące problemy: 1. Lokalizacja kopert dla dostaw na ul. Garbary. 2. Rozwiązania komunikacyjne dotyczące buspasów - udostępnienie ich innym użytkownikom ruchu. W ramach konsultacji: - 19 kwietnia 2017 r. - planowane jest spotkanie warsztatowe z osobami zainteresowanymi zmianami na terenie objętym konsultacjami. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta Poznania o godz. 17.00, - koniec kwietnia 2017 r. - przeprowadzony zostanie sondaż w punktach konsultacyjnych dotyczący planowanych zmian, - maj 2017 r.- planowane jest spotkanie z mieszkańcami podsumowujące przeprowadzone konsultacje. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych mieszkańców.