Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową przyłączy do budynków
2017-11-10
Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 13 do 30 listopada 2017 r., w związku z budową przyłącza cieplnego do obiektu przy ul. Wyspiańskiego 38, wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu na ul. Iłłakowiczówny od strony ul. Wyspiańskiego. Zmiany obejmą wygrodzenia kolejnych fragmentów jezdni i chodnika, ograniczenie prędkości maksymalnej pojazdów do 30 km/h oraz zakazy zatrzymywania się w rejonie prac. Ponadto, w dniach od 13-14 listopada br.: - w związku z budową przyłącza gazu do posesji przy ul. Krańcowej 4, nastąpią wygrodzenia jezdni i chodnika na wysokości posesji, a a prędkość maksymalna pojazdów w rejonie prac będzie ograniczona do 30 km/h. - w związku z budową przyłącza wodociągowego do posesji na ul. Uprawnej, zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Uprawna między ulicami Glebową i Urodzajną. Dojazd w rejon ul. Ziemskiej i Urodzajnej od strony ronda Poznańskich Ogrodników wyznaczono ulicami: Rodawską, Poznańskie Sady, Spławie. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.