Przebudowa ul. Lutyckiej coraz bliżej - ruszyły konsultacje
2017-12-29
Ruszyły konsultacje społeczne przebudowy ul. Lutyckiej w ciągu drogi krajowej 92. W jej ramach mają powstać m.in. wiadukt nad linią kolejową Poznań - Piła, węzły Podolany i Koszalińska oraz przedłużona Al. Solidarności. To inwestycja o strategicznym znaczeniu nie tylko dla mieszkańców osiedli w północno-zachodniej części Poznania, ale całego miasta i aglomeracji poznańskiej. Docelowo ul. Lutycka ma być drogą dwujezdniową, posiadającą po dwa pasy w każdym kierunku, z poszerzeniami w okolicy skrzyżowań oraz projektowanych węzłów. Jej przebudowę, ze względu na możliwości finansowe Miasta, podzielono na trzy etapy realizacyjne. Inwestycja w etapach Pierwszy etap zakłada m.in. powstanie nie tylko wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 354 z Poznania do Piły, lecz również bezkolizyjny przejazd ul. Lutycką nad ul. Podolańską i Szczawnicką, przedłużenie Al. Solidarności do ul. Lutyckiej, a także budowę węzła Podolany - ronda na którym zbiegać będą się ul. Lutycka, Jasielska i Al. Solidarności. Po zakończeniu realizacji tego etapu Lutycka ma być drogą klasy GP, czyli drogą przyspieszonego ruchu, z poboczami, chodnikami i ścieżką rowerową. - Z przeprowadzonej analizy ruchu wynika, że zasadnicza poprawa warunków ruchu w tym rejonie miasta nastąpi już w wyniku realizacji pierwszego etapu inwestycji - budowy wiaduktu nad linią kolejową i przedłużenia al. Solidarności do ul. Lutyckiej - mówi Radosław Ciesielski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Etap drugi przewiduje kompleksową przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Koszalińskiej. Stary wiadukt ma zostać rozebrany, a w jego miejsce ma powstać nowy. - Funkcjonalność obecnego wiaduktu jest ograniczona. Zadaniem nowego będzie ułatwienie wyjazdu ze Strzeszyna - tłumaczy dyrektor Ciesielski i dodaje, że pierwsze dwa etapy inwestycji zakładają, że przebudowana droga będzie jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, poszerzona w obrębie skrzyżowań i węzłów. - Jeśli w przyszłości ruch w tej okolicy znacząco wzrośnie mamy zaplanowany etap trzeci, polegający na rozbudowie drogi do dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Etapy pierwszy i drugi są tak zaplanowane, że pozwolą na dobudowanie drogi - wyjaśnia zastępca dyrektora ZDM. Koszty i finansowanie: Koszty realizacji pierwszego etapu oszacowano wstępnie na 78 mln zł brutto. Etap drugi pochłonąć ma 63 mln zł, zaś etap trzeci - niemal 79 mln zł brutto. W przyjętej przez Radę Miasta, tuż przed świętami, wieloletniej prognozie finansowej na tę inwestycję zarezerwowano niemal 36,5 mln zł. - Miasto będzie starało się o jej dofinansowanie ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, z którego uzyskało już ponad 121 mln zł na przebudowę ul. Bałtyckiej, mostu Lecha oraz budowę węzła Naramowicka. Możliwe jest dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oprócz tego będzie zabiegać o dotacje z budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej. Z tego źródła Poznań otrzymał m.in. ok. 46 mln zł na przebudowę estakady katowickiej. Dotacja z tego źródła nie może przekroczyć połowy nakładów ponoszonych na daną inwestycję w danym roku - wyjaśnia dyrektor Ciesielski. Terminy dla pierwszego etapu: Rozpoczęte właśnie konsultacje społeczne dotyczą pierwszego etapu inwestycji. W ich ramach 10 stycznia o godzinie 17:00, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Hezjoda 15 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedli Strzeszyn, Podolany i Sołacz. Uwagi do przedstawionej koncepcji można przesyłać do Zarządu Dróg Miejskich do 19 stycznia 2018 roku pocztą elektroniczną, wysyłając email na adres lutycka@zdm.poznan.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczając pismo z uwagami osobiście do siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Szczegóły można znaleźć na stronie ZDM w zakładce Projekty drogowe. Po zakończeniu konsultacji społecznych, na przełomie marca i kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego inwestycji. W drugim kwartale 2019 roku ma ruszyć przetarg na roboty budowlane. Same prace mają rozpocząć się w trzecim kwartale 2019 roku i zakończyć jesienią 2021 roku. Jacek Łakomy/ biuro prasowe