*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Koncepcja rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów

Termin: 2018-02-08
Nowy chodnik, miejsca parkingowe i wydzielona droga rowerowa – ich powstanie przewiduje koncepcja rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się ul. Dolna Wilda oraz ułatwi dojazd rowerem do terenów rekreacyjnych w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Konsultacje społeczne koncepcji potrwają do 8 lutego.

Połączenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dolna Wilda z ul. Królowej Jadwigi to projekt uwzględniony w Programie Rowerowym Miasta Poznania. Jest to część trasy radialnej, która docelowo ma połączyć osiedla Zielony Dębiec i Umultowo, czyli południe i północ Poznania.

Koncepcja obejmuje między innymi budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów od skrzyżowania ul. Dolna Wilda i Św. Jerzego do skrzyżowania ul. Górna Wilda i Królowej Jadwigi. Podkreślić należy, że realizacja zadania oznacza korzyści również dla pieszych i kierowców – na odcinku objętym koncepcją wybudowany zostanie nowy chodnik, oddzielony od drogi rowerowej krawężnikiem i wyznaczone będą nowe miejsca parkingowe, dzięki czemu ich obecna liczba nie ulegnie zmianie.

Rowerzyści zyskają dogodne połączenie z obiektami sportowymi położonymi w rejonie ulic Olimpijskiej i Chwiałkowskiego oraz terenami rekreacyjnymi w Parku Jana Pawła II i Lesie Dębińskim. Wyprowadzenie rowerów poza jezdnię i odseparowanie ich od chodnika zwiększy ponadto bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Opis projektowanych rozwiązań.

Projektowana droga rowerowa będzie miała od 2 do 2,5m szerokości i będzie biegnąć równolegle do chodnika, od którego oddzieli ją krawężnik trapezowy - takie rozwiązanie umożliwia obniżenie poziomu drogi rowerowej w stosunku do chodnika. Droga rowerowa powstanie częściowo w miejscu istniejącego chodnika, a na fragmencie zajmie też obecny pas do skrętu w prawo w ul. Czajczą. Na skrzyżowaniu ul. Dolna Wilda i Górna Wilda droga rowerowa poprowadzona będzie po wschodniej stronie istniejącego przejścia dla pieszych i dalej ul. Górna Wilda w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Koncepcja przewiduje wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej i budowę chodnika z kostki brukowej.

Miejsca postojowe dla samochodów w formie zatok zaprojektowane zostały zarówno po zachodniej, jak i wschodniej stronie ul. Dolna Wilda. Dodatkowo przewidziano skrócenie postoju taksówek przy skrzyżowaniu ulic Dolna i Górna Wilda i przeznaczenie pozostałej części na ogólnodostępny pas postojowy, do którego dobudowany zostanie chodnik ułatwiający pasażerom aut wsiadanie i wysiadanie.

Poniżej prezentujemy plan sytuacyjny ilustrujący przebieg projektowanej drogi. Wszelkie uwagi, pytania i propozycje zmian można przesyłać do ZDM pocztą elektroniczną na adres rower_dolnawilda@zdm.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ZDM przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu. Pisemne sugestie do zaprezentowanej koncepcji można również dostarczyć do ZDM osobiście. Konsultacje społeczne potrwają do 8 lutego 2018 roku.
Pliki do pobrania:
Wydruk 21 1.1 konsultacje - (3,97 MB)
Wydruk 21 -1.2 konsultacje - (3,59 MB)
Przekrój normalny 01-A-A - (140,88 KB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej