*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Budowa odcinka ulicy Chwiałkowskiego wraz ze schodami łączącymi ulicę Dolna Wilda z ulicą Górna Wilda

Termin: 2014-11-27
W ramach inwestycji zostanie przebudowany układ drogowy ulicy Chwiałkowskiego w rejonie istniejącego podnóża schodów i skrzyżowania z ulicą Dolna Wilda.
Zaprojektowany odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki dla pieszych po obu stronach ulicy. Szerokość chodników została dostosowana do przebiegu frontowych elewacji przyległych budynków. Po północnej stronie ulicy zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Jezdnia zostanie poszerzona co umożliwi zawracanie pojazdów.

Z uwagi na zły stan techniczny schodów projekt uwzględnia ich rozbiórkę do poziomu terenu i wybudowaniu w tym miejscu nowych schodów.
Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków schody zaprojektowano jako imitację historycznych schodów w ulicy Chwiałkowskiego wraz z lampami w stylu art-deco i posadzką z płyt granitowych. W projekcie zachowano układ murów oporowych prostopadłych do linii schodów.
Przewidziano wprowadzenie balustrady na środku biegu, jak również na bokach, które ułatwią korzystanie ze schodów przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.
Po obu stronach schodów projektuje się „szyny” dla wprowadzania rowerów.
Istniejąca zieleń zostanie usunięta, na skarpach zostanie posadzona zieleń niska.

Prosimy o zapoznanie się z projektem a następnie o przesyłanie uwag, opinii w terminie do 27 listopada 2014 roku.
Pliki do pobrania:
Chwiał‚kowskiego 2014-20-10WI.pdf - Chwiał‚kowskiego 2014-20-10WI.pdf (324,27 KB)
Chwiałkowskiego plan sytuacyjny - Chwiałkowskiego plan sytuacyjny (721,92 KB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej