*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej dla os. Kiekrz i os. Psarskie

Termin: 2015-06-26
Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej dla osiedla Kiekrz i osiedla Psarskie w Poznaniu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla wszystkich dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na w/w osiedlach

Przedstawiamy koncepcję rozwiązań komunikacyjnych związanych z zadaniem spółki Aquanet SA polegającym na budowie sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej na poznańskich osiedlach Kiekrz i Psarskie. Wraz z pracami Aquanet SA prowadzone będą roboty budowlane w zakresie przebudowy układu drogowego, w tym również budowy oświetlenia ulicznego, dróg rowerowych
a także regulacji stanów terenowo – prawnych, zagospodarowania pasów drogowych, strefowania uzbrojenia podziemnego. Koncepcja uwzględnia również rozwiązania w zakresie organizacji ruchu.
Na zlecenie ZDM projektant przygotował dwa warianty rozwiązań komunikacyjnych. Prosimy o zapoznanie się z koncepcją oraz przygotowanym przez projektanta szczegółowym opisem zadania.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania maili, uwag, wniosków, opinii na temat przedstawionej koncepcji w terminie do 26 czerwca 2015 roku.
Pliki do pobrania:
Charakterystyka inwestycji Osiedle Kiekrz i Psarskie - Charakterystyka inwestycji Osiedle Kiekrz i Psarskie (463,79 KB)
Kiekrz i Psarskie - Aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej dla osiedla Kiekrz i osiedla Psarskie w Poznaniu w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych dla wszystkich dróg publicznych i wewnętrznych zlokalizowanych na w/w osiedlach (176,55 MB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej