*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how


Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy drogi dla rowerów i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do Lechickiej, w ul. Połabskiej od ul. Lechickiej do Al. Solidarności oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza

Termin: 2017-03-27
Opracowanie koncepcji projektowej dla budowy drogi dla rowerów i chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do Lechickiej, w ul. Połabskiej od ul. Lechickiej do Al. Solidarności oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uwag do koncepcji budowy drogi rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic: Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego i Wiechowicza. Poniżej prezentujemy dwa warianty rozwiązań. W celu przedstawienia bardziej dokładnego i przejrzystego opisu koncepcja została podzielona na dwa etapy (odcinki). Prosimy o Państwa uwagi, opinie i spostrzeżenia.

UWAGA: Warianty można łączyć, tzn. nie ma konieczności wyboru albo wariantu I albo II. Rozwiązania z obu mogą zostać uwzględnione w ostatecznej wersji koncepcji.

Etap I – koncepcja budowy dróg rowerowych w ul. Umultowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Krygowskiego do skrzyżowania z ul. Lechicką oraz połączenie z okolicznymi obszarami
Wariant I:
Wariantu przewiduje budowę drogi dla rowerów o szerokości od 2,5 do maksymalnie 3,0 m w całości po wschodniej stronie ul. Umultowskiej oraz częściowo po stronie zachodniej na odcinkach: ul. Krygowskiego – droga dojazdowa do Pływalni Atlantis, ul. Wachowiaka – ul. Sarmacka oraz na odcinku ul. Tymienieckiego – ul. Lechicka. W ramach wariantu została przewidziana budowa chodnika o szerokości 2,0 m po wschodniej stronie ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Mołdawskiej oraz od ul. Wiechowicza do ul. Kastylijskiej. Dodatkowo, po stronie zachodniej zostanie wybudowany chodnik na dwóch odcinkach: ul. Bronisława – wjazd w kierunku os. Batorego 41a (obecnie nie ma tu chodnika) oraz na odcinku od wjazdu w kierunku os. Batorego 1 do drogi dojazdowej do Pływalni Atlantis (połączenie z przedeptem w przedłużeniu ul. Łużyckiej). Wariant I zakłada również utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 – 3,6 m po zachodniej stronie ul. Umultowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Biegańskiego i Wiechowicza oraz wykonanie 8 przejazdów rowerowych przez ulicę Umultowską oraz na wszystkich wlotach ulic prostopadłych.
Wariant II:
Na odcinku od ul. Krygowskiego do wjazdu w kierunku os. Batorego 41a ruch rowerowy ma się odbywać po obu stronach jezdni na zasadach ogólnych, a w po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania planuje się krótki przebieg drogi dla rowerów i chodnika w celu zachowania ciągłości z istniejącą infrastrukturą w ul. Krygowskiego. Wariant uwzględnia drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m od wjazdu w kierunku os. Batorego 41a w całości po wschodniej stronie ul. Umultowskiej. Po stronie zachodniej droga dla rowerów została zaprojektowana na odcinku od wjazdu w kierunku os. Batorego 41a do drogi prowadzącej do Pływalni Atlantis. W tym wariancie projektant zaproponował budowę chodnika o szerokości od 2,0 do 3,0 m po wschodniej stronie ul. Umultowskiej na odcinku od przystanku autobusowego „Batorego II” (kier. Kampus UAM) do ul. Mołdawskiej, a następnie od ul. Stoińskiego do ul. Kastylijskiej. Chodnik został również zaprojektowany po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od wjazdu w kierunku os. Batorego 1 do drogi dojazdowej do Pływalni Atlantis. Wariant I zakłada również utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m po zachodniej stronie ul. Umultowskiej, na odcinku pomiędzy ul. Biegańskiego i ul. Wiechowicza oraz krótki fragment na południe przy skrzyżowaniu z ul. Tymienieckiego. Również tu przewidziano wykonanie 8 przejazdów rowerowych przez ulicę Umultowską oraz na wszystkich wlotach ulic prostopadłych.
Etap II – koncepcja projektowa drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ulicy Połabskiej, Umultowskiej, Łużyckiej, Stoińskiego, Wiechowicza
Wariant I:
Ulica Połabska
Wariant zakłada utworzenie dwukierunkowych dróg dla rowerów o szerokości 2,5 m po obu stronach ul. Połabskiej, a także poszerzenie istniejącego chodnika po wschodniej stronie ulicy na odcinku od budynku przy os. Wichrowe Wzgórze 28 aż do wjazdu w kierunku ulicy Łotewskiej oraz na odcinku od ul. Armeńskiej do przystanku autobusowego „Połabska”. Natomiast po zachodniej stronie ulicy Połabskiej zostały zaprojektowane chodniki na odcinkach: od przystanku autobusowego „Umultowska” do wyjazdu w ul. Bitwy pod Siekierami oraz od wjazdu w ul. 9 Maja w Al. Solidarności. Wariant nie uwzględnia wprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego. Wariant przewiduje wprowadzenie dwóch dodatkowych przejazdów rowerowych w ulicy Połabskiej.
Ulica Wiechowicza (odc. Szeligowskiego - Umultowska)
W tym wariancie ma powstać ciąg pieszo-rowerowy o średniej szerokości 3,5 m po północnej stronie ulicy od zjazdu w istniejący ciąg rowerowy wzdłuż ul. Szeligowskiego i Mieszka I do ul. Umultowskiej. Ponadto zakłada się utworzenie przejazdów rowerowych w kierunku ulicy Sławskiego oraz na wjazdach w os. Bolesława Śmiałego. Wariant nie przewiduje wprowadzenia odrębnej drogi dla rowerów i chodnika.
Stoińskiego (odc. Umultowska – Łużycka)
Podobnie jak w przypadku ul. Wiechowicza wariant I zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy o szerokości to 3,5 m (5,5 m na wysokości przystanku „Łużycka”). Po południowej stronie ulicy zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy od ul. Mołdawskiej do ul. Łużyckiej. Elementem wariantu są dwa przejazdy dla rowerów: przy wjeździe w kierunku sklepu Intermarche oraz przez ulicę Stoińskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Łużycką. Nie zostały zaprojektowane: odrębna droga dla rowerów i chodnik.
Ulica Łużycka (odc. Stoińskiego – Naramowicka)
Wariant zakłada wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m po północnej stronie ulicy wraz z przejazdami rowerowymi przez wloty prostopadłych ulic. Po południowej stronie ul. Łużyckiej zaprojektowano przejazdy przez ul. Mołdawską i Kupały – zgodnie z koncepcją przejazdy te mają być połączone krótkimi fragmentami ciągu pieszo-rowerowego oraz przejazdami przez ul. Łużycką wraz z infrastrukturą projektowaną po jej północnej stornie. Przejazd dla rowerów przewidywany jest również przez ul. Łużycką przy skrzyżowaniu z ul. Umultowską.
Wariant II:
Ulica Połabska
W tym wariancie zakłada się utworzenie ciągu pieszo-rowerowego o średniej szerokości 3,5 m. Wariant zakłada budowę lub poszerzenie istniejącej infrastruktury w miejscach, w których obecnie nie występuje nawierzchnia lub gdzie wymaga ona poszerzenia. Są to następujące odcinki po stronie wschodniej: na wlotach wjazdowych w kierunku os. Wichrowe Wzgórze, ul. Łotewskiej i ul. Armeńskiej, a także w obrębie wjazdu i wyjazdu, które obsługują parking przy budynku przy os. Wichrowe Wzgórze 22. Natomiast po stronie zachodniej zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy na następujących odcinkach: od przystanku autobusowego „Umultowska” do wjazdu w parking przy budynku os. Zwycięstwa 4, od wjazdu w kierunku ul. 9 Maja do Al. Solidarności oraz w obrębie wjazdu w ul. Bitwy pod Siekierkami. Wariant nie przewiduje wprowadzenia odrębnej drogi dla rowerów i chodnika.
Ulica Wiechowicza (odc. Szeligowskiego - Umultowska)
Wariant przewiduje wprowadzenie drogi dla rowerów o szerokości 2,0 m oraz chodnika o średniej szerokości 2,0 m (3,0 m na wysokości przystanku „Stoińskiego”) po północnej stronie ulicy na odcinku od zjazdu w ciąg rowerowy wzdłuż ul. Szeligowskiego i Mieszka I do ul. Umultowskiej. Ponadto założono utworzenie przejazdów rowerowych w kierunku ulicy Sławskiego oraz na wjazdach w os. Bolesława Śmiałego. Wariant nie przewiduje wprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego.
Stoińskiego (odc. Umultowska – Łużycka)
Podobnie jak w przypadku ul. Wiechowicza wariant II zakłada wprowadzenie drogi dla rowerów oraz chodnika na całej długości o szerokościach 2,0 m po północnej stronie ulicy. Wariant przewiduje także przejazd dla rowerów przy wjeździe w kierunku sklepu Intermarche oraz przez ulicę Stoińskiego przed skrzyżowaniem z ul. Łużycką. Po południowo-wschodniej stronie ulicy wariant przewiduje wprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Mołdawskiej do ul. Łużyckiej.
Ulica Łużycka (odc. Stoińskiego – Naramowicka)
Wariant zakłada wprowadzenie drogi dla rowerów oraz chodnika na całej długości o średnich szerokościach 2,0 m po północnej stronie ulicy wraz z przejazdami rowerowymi przez wloty prostopadłych ulic. Po południowej stronie ul. Łużyckiej zaprojektowano przejazdy przez ul. Mołdawską i Kupały – zgodnie z koncepcją przejazdy te mają być połączone krótkimi fragmentami ciągu pieszo-rowerowego oraz przejazdami przez ul. Łużycką wraz z infrastrukturą projektowaną po jej północnej stornie. Przejazd dla rowerów przewidywany jest również przez ul. Łużycką przy skrzyżowaniu z ul. Umultowską.
Maile prosimy przesyłać w terminie do 27 marca 2017 roku.
Pliki do pobrania:
Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz. I - Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz.I (1,42 MB)
Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz. II - Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz. II (2,87 MB)
Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz. III - Etap 1 - wariant 1 - Umultowska cz. III (3,58 MB)
Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. I - Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. I (1,41 MB)
Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. II - Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. II (2,87 MB)
Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. III - Etap 1 - wariant 2 - Umultowska cz. III (3,58 MB)
Etap 2 - wariant 1 - Polabska - Etap 2 - wariant 1 - Polabska (2,70 MB)
Etap 2 - wariant 1 - Stoińskiego, Łużycka - Etap 2 - wariant 1 - Stoińskiego, Łużycka (4,73 MB)
Etap 2 - wariant 1 - Wiechowicza, Stoińskiego - Etap 2 - wariant 1 - Wiechowicza, Stoińskiego (4,30 MB)
Etap 2 - wariant 2 - Połabska - Etap 2 - wariant 2 - Połabska (2,66 MB)
Etap 2 - wariant 2 - Stoińskiego, Łużycka - Etap 2 - wariant 2 - Stoińskiego, Łużycka (2,66 MB)
Etap 2 - wariant 2 - Wiechowicza, Stoińskiego - Etap 2 - wariant 2 - Wiechowicza, Stoińskiego (4,78 MB)
Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej