*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Projekty UE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło możliwości współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych licznych inwestycji infrastrukturalnych.

Zarząd Dróg Miejskich jest nieposiadającą osobowości prawnej jednostką budżetową Miasta Poznania i realizuje w jego imieniu współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekty z zakresu infrastruktury drogowej. W latach 2004 - 2006 wsparcie uzyskało aż siedem projektów: cztery w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i trzy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Natomiast w latach 2007-2013 pozyskano dotacje dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na naszej stronie poświęconej projektom europejskim prezentujemy informacje dotyczące funkcjonowania funduszy strukturalnych UE oraz realizowanych dzięki nim projektów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.Dowiedz się więcej