*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Dotychczasowe Konsultacje

  Koncepcja budowy dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Skubiszewskiego do skrzyżowania z ul. Bukowską i Roosevelta oraz połącznie z okolicznymi obszarami.
  Zaprosiliśmy Państwa do zapoznania się z opisem koncepcji oraz rysunkami.

 • Plan orientacyjny
 • Opis Inwestycji
 • Odcinek na ul. Iłłakowiczówny
 • Odcinek na ul. Szylinga
 • Odcinek od ul. Obozowej do ul. Wyspiańskiego
 • Odcinek od ul. Racławickiej do RJNJ
 • Odcinek od ul. Śniadeckich do ul. Roosevelta
 • Przekroje normalne - strona północna
 • Zakres obszaru o ograniczonej predkości do 30 kmh
 • Odcinek na ul. Rycerskiej
 • Odcinek od ronda Skubiszewskiego do ul. Bolkowickiej
 • Odcinek od ul. Bolkowickiej do ul. Racławickiej
 • Odcinek od RJNJ do ul. Śniadeckich
 • Na Państwa wnioski i opinie czekaliśmy w terminie od 05.02.2016 do 29.02.2016

  Podsumowanie dotychczasowych konsultacji

  • Podsumowanie Konsultacji
  • Prezentacja obecnych koncepcji

   • Prezentacja koncepcji drogi rowerowej

   • data publikacji: 29.04.2016r.

    Najnowsza wersja koncepcji - stan na 8.06.2016

    • Rysunek 2.1
    • Rysunek 2.2
    • Rysunek 2.3
    • Rysunek 2.4
    • Rysunek 2.5
    • Rysunek 2.6
    • Rysunek 2.7
    • Rysunek 2.8
    • Rysunek 2.9
    • Podsumowanie Konsultacji

     Koncepcja trasy rowerowej w ul. Grunwaldzkiej od ronda Skubiszewskiego do węzła Kaponiera
     Konsultacje internetowe
     Konsultacje prowadzone były poprzez zamieszczenie koncepcji na stronie internetowej w okresie od 05.02. do 29.02.2016. Podczas tych konsultacji wpłynęło łącznie 191 głosów, z tego 83 głosy popierające koncepcję, 87 głosów odrzucających koncepcję, 10 głosów bez konkretnego poparcia, 10 głosów dotyczących innych tematów oraz 1 głos, który nazwaliśmy „Za mało rewolucji”. Zorganizowane zostało także spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Rady Osiedla Św. Łazarz. Podczas tego spotkania uznaliśmy, iż projekt zostanie ponownie umieszczony na stronie i w okresie od 31.03. do 31.05.3016 oczekiwaliśmy na Państwa uwagi, a koncepcja umieszczona wróciła na stronę internetową ZDM. Podczas tego okresu nie wpłynęły żadne uwagi do koncepcji.

     Po zebraniu wszystkich uwag zespół składający się m.in. z przedstawicieli ZDM, Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Oficera rowerowego ustalił listę uwag, które projektanci wprowadzili do koncepcji. Poniżej przedstawiamy listę wszystkich uwag zgłoszonych podczas konsultacji i uznanych przez wyżej określony zespół za zasadne do wprowadzenia:
     1. Należy zaprojektować wlot na drogę dla rowerów z ulicy Jawornickiej.
     2. Należy usunąć włączenia drogi dla rowerów z ulicy Grunwaldzkiej w ulice: Racławicką, Ściegiennego, Marszałkowską, Sowińskiego, Cześnikowską i Konfederacką. 3. Należy zaprojektować przejazd dla rowerów przez ulicę Drzewieckiego przy istniejącym przejściu dla pieszych.
     4. Na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską a Grochowską należy zaprojektować słupki zabezpieczające przed parkowaniem pojazdów.
     5. W miejscu lokalizacji wszystkich istniejących przejść dla pieszych należy zaprojektować dodatkowo przejazdy dla rowerów przez ul. Grunwaldzką i torowisko.
     6. Na ulicy Lubeckiego należy zaprojektować kontraruch rowerowy i przejazd dla rowerów przez ulicę Lubeckiego.
     7. Należy rozważyć możliwość zlokalizowania drogi dla rowerów po stronie północnej ul. Grunwaldzkiej na odcinku pomiędzy ulicami Włodkowica a Grochowską.
     8. Przy skrzyżowaniu z ul. Płowiecką należy zaprojektować włączenie z ulicy Grunwaldzkiej w ul. Płowiecką.
     9. Należy zaprojektować obniżenie krawężnika przy ulicy Obozowej umożliwiające wjazd na drogę dla rowerów od strony parku Manitiusa.
     10. Na skrzyżowaniu ulic Rycerskiej i Grochowskiej nie należy projektować powierzchni wyłączonej z ruchu. Zamiast tego należy zaprojektować powierzchnię wyznaczoną czerwoną barwą.
     11. Istniejący pas rowerowy w ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Iłłakowiczówny należy przedłużyć przez ulicę Iłłakowiczówny i zakończyć zaraz za nią.
     12. Na skrzyżowaniu Grunwaldzka/Grochowska (wlot zachodni) przy peronie przystanku należy zamienić miejscami przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów.
     13. Po stronie północnej na odcinku od ul. Wojskowej do ul. Niecałej oraz po stronie południowej na odcinku od ul. Iłłakowiczówny do ul. Wojskowej należy zlokalizować słupki zabezpieczające przed parkowaniem pojazdów.
     14. Na skrzyżowaniu Grunwaldzka/Szylinga należy zaprojektować śluzę typu 2. dla rowerzystów skręcających w lewo z ul. Grunwaldzkiej w ul. Szyiinga.
     15. Należy poszerzyć przejazd dla rowerów i drogę dla rowerów przy ulicy Zeylanda z 1, 5 m do 2 metrów.
     16. Po stronie północnej ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Szylinga do ul. Wojskowej należy dodatkowo zaprojektować drogę dla rowerów dla obsługi nieruchomości znajdujących się na tym odcinku. Ze względu na rezygnację z tego fragmentu na etapie uzgadniania koncepcji uzgodniono, iż zadanie to zostanie realizowane nowym zleceniem.
     Na stronie ZDM w zakładce: „Grunwaldzka Rower Tramwaj” umieszczony został plan sytuacyjny koncepcji uwzględniający wszystkie ww. uwagi.

     Spotkania konsultacyjno-informacyjne
     Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane na wniosek Rady Osiedla Św. Łazarz 31 marca 2016 r. o godz. 17:00, w Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych, przy ul. Wyspiańskiego 27. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele Rady Osiedla, Rady Miasta, środowisk rowerowych, ZDM oraz projektanci. Na spotkaniu omówiona została koncepcja wydzielenia torowiska tramwajowego na odcinku między przystankiem „Matejki” a przystankiem „Bałtyk”. Drugim tematem było przedstawienie dwóch wariantów odcinka od ulicy Wojskowej do Stolarskiej. Po omówieniu zakresu inwestycji rozpoczęła się debata z udziałem mieszkańców.
     Drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się 21 kwietnia 2016 roku o godz.17:00 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Matejki 8/10. W spotkaniu tym, podobnie jak w poprzednim uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Osiedla, Rady Miasta, środowisk rowerowych, ZDM oraz projektanci. Podczas spotkania przedstawiciele ZDM przypomnieli ustalenia z poprzedniego spotkania dotyczące wydzielenia torowiska. Dodatkowo zostały omówione poszczególne odcinki całej projektowanej drogi rowerowej od ronda Skubiszewskiego do ul. Roosevelta. Oprócz tego przedstawione zostały najciekawsze uwagi mieszkańców, które zostały wcześniej przesłane na adres ZDM podczas trwających od 5.02 do 29.02.2016 roku konsultacji internetowych. W drugiej części spotkania nastąpiła debata z udziałem mieszkańców. Na koniec spotkania przedstawiony został dalszy plan działania. Kolejne spotkania odbyły się: 8.06.2016 dla mieszkańców osiedla Grunwald Południe, 9.06. dla mieszkańców osiedla Stary Grunwald oraz 14.06. dla mieszkańców osiedla Junikowo.
     Zebrane merytoryczne uwagi zostaną przekazane do dalszego etapu opracowywania dokumentacji projektowej.
     Dziękujemy Państwu za duże zaangażowanie w konsultacjach internetowych oraz liczny udział w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych. Podsumowanie dotychczasowych działań znajdą Państwo na stronie ZDM w zakładce „ Grunwaldzka. Tramwaj. Rower”.
     Informujemy, że cały czas możecie Państwo przesyłać swoje uwagi do koncepcji, które zostaną rozpatrzone i uwzględnione na etapie opracowywania projektu budowlanego.


     Opis techniczny
     1.0 Plan orientacyjny
     2.1 Plan sytuacyjny
     2.2 Plan sytuacyjny
     2.3 Plan sytuacyjny
     2.4 Plan sytuacyjny
     2.5 Plan sytuacyjny
     2.6 Plan sytuacyjny
     2.7 Plan sytuacyjny
     2.8 Plan sytuacyjny
     2.9 Plan sytuacyjny
     3.1a Przekroje normalne
     3.1b Przekroje normalne
     3.1c Przekroje normalne
     3.2 Przekroje normalne
     data publikacji: 25.07.2016r.Dowiedz się więcej