*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Strefa uspokojonego ruchu – obszar II

Strefa uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku obejmie teren ograniczony ulicami Garbary, Podgórną, Al. Marcinkowskiego, Wolnicą, Małymi Garbarami.
W trakcie konsultacji projektu odbyły się m. im. innymi spotkania z: seniorami, mieszkańcami, przedsiębiorcami, radnymi miejskimi i osiedlowymi. Zasięgnięto opinii na temat zaproponowanych rozwiązań, zebrano sugestie i uwagi. Wprowadzono szereg zmian do pierwotnych założeń. Realizację celu, by Strefa uspokojonego ruchu była nie tylko elementem poprawy bezpieczeństwa, estetyki oraz uspokojenia ruchu w tej części miasta, ale także jak najbardziej odpowiadała potrzebom tym, którzy korzystają ze śródmiejskich uliczek i chodników, podjęto w ramach kompromisowego projektu uwzględniającego większość postulatów. Propozycje i oceny zmian można było przesłać listownie, wypełnić ankiety lub skorzystać z dedykowanego adresu mailowego. Z tych wszystkich opcji skorzystało łącznie kilkaset osób.
Po konsultacjach zostały wprowadzone zmiany do pierwotnych planów. Wśród nich najważniejsze to:
- rezygnacja z idei deptaka na ul. Paderewskiego. Wjazd na ul. Paderewskiego będzie ograniczony znakiem B-1 (zakaz ruchu), którego celem jest wyeliminowanie w tej lokalizacji powszechnego ruchu pojazdów. Wjazd pod znak B-1 na ul. Paderewskiego od Al. Marcinkowskiego będzie umożliwiony dla: mieszkańców, dostawców w godz. 6.00 - 11.00, rowerów, taxi, pojazdów służb takich jak np. straż miejska, policja. Również dojazd do kościoła, hoteli i parkingów będzie możliwy przez ul. Paderewskiego.
- na ul. Ludgardy pozostanie dziewięć miejsc postojowych. Mają one przede wszystkim służyć wiernym, którzy udają się do pobliskiego kościoła. Parkowanie na nich będzie się odbywało na takich samym zasadach jak obecnie.
- rezygnacja z kopert dla dostaw. Zamiast nich obowiązywać będą godziny dla dostaw od 6.00 do 11.00. Dzięki temu uniknie się przejazdów większych pojazdów w godzinach, gdy wokół Starego Rynku jest najwięcej pieszych. Dodatkowo miejsca postojowe będzie można przeznaczyć dla mieszkańców.
- ul. Szewska - po wschodniej stronie wraca parkowanie skośne (przybędą dodatkowe cztery miejsca postojowe);
- ul. Woźna - zostanie przywrócone parkowanie na chodniku po stronie południowej. Będzie tu obowiązywać strefa zamieszkania i piesi będą mogli przemieszczać się po jezdni, mając jednocześnie pierwszeństwo. Powstanie przejście dla pieszych przez ul. Garbary;
- zostanie posadzona nowa zieleń na ulicy: 23 Lutego (przy pl. Wielkopolskim), Wrocławskiej Masztalarska i Al. Marcinkowskiego przy ul. 23 Lutego.
- miejsca postojowe dla autokarów - obecnie w rejonie Starego Rynku jest 10 miejsc postojowych dla autokarów turystycznych. Po wprowadzeniu zmian będzie ich 17. Dłuższe postoje pustych autokarów będą możliwe w rejonie pl. Międzymoście. To zapewni większą rotację autobusów, które będą zatrzymywać się na ul. Stawnej i Al. Marcinkowskiego na czas wysiadania i wsiadania turystów.
- miejsca postojowe dla mieszkańców - obecnie we wspomnianym rejonie funkcjonują 574 miejsca postojowe, z tego 136 to miejsca wyznaczone niezgodnie z przepisami. Na skutek analiz i prac projektowych liczba ta została zmniejszona do 121. Trzeba podkreślić, że w znacznym stopniu jest to spowodowane koniecznością dostosowania parkowania do obowiązujących w naszym kraju przepisów, czyli potrzebą odsunięcia parkowania na 10 metrów od skrzyżowań.
Z tytułu utraconych miejsc postojowych mieszkańcy otrzymają możliwość parkowania na parkingu buforowym na Chwaliszewie. Swoje pojazdy będzie mogło zostawiać tam 125 kierowców, którzy mieszkają w rejonie Starego Rynku. Korzystanie będzie możliwe na podstawie identyfikatora mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania. Mieszkańcy otrzymają również karty umożliwiające wjazd i wyjazd z parkingu (jest on ogrodzony). Nie przewiduje się dodatkowych opłat za korzystanie z tych miejsc postojowych.


Dowiedz się więcej