*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

Konsultujemy Strefę uspokojonego ruchu

Celem wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa, wyeliminowanie tranzytu samochodowego przez centrum miasta, uwolnienie chodników od parkujących samochodów - zwiększenie przestrzeni dla pieszych.
To również ograniczenie hałasu oraz emisji spalin tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców Poznania.
Strefy uspokojonego ruchu funkcjonują już w centrach wielu polskich i europejskich miast, najczęściej w dzielnicach pełnych zabytków architektury, w których ulice są wąskie i występuje wiele skrzyżowań. W Poznaniu została już zrealizowana strefa Tempo 30 na ulicach Święty Marcin, na odcinku od alei Niepodległości do Alei Marcinkowskiego, Ratajczaka na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy 27 Grudnia oraz plac Wolności.Dowiedz się więcej