*ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
*Poznań - *Miasto know-how

KONCEPCJA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA PLACU WOLNOŚCI
Termin: 2016-02-07
Konsultacje społeczne w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na Placu Wolności

Przedstawiamy Państwu dwie niezależne koncepcje zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z wprowadzaniem strefy TEMPO 30 w ścisłym centrum miasta. Zmiany te mają na celu dostosować istniejącą w północnej nitce Placu Wolności organizację
ruchu do zmian, które zaszły w związku z wyłączeniem sygnalizacji świetlnej przy Hotelu Rzymskim. Mają być również uzupełnieniem prac związanych z wprowadzeniem strefy TEMPO 30 na ul. Św. Marcin oraz Ratajczaka. W obu przypadkach planuje się likwidację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Plac Wolności/27. Grudnia/3. Maja/Ratajczaka.

Koncepcja I:
Zakłada się wprowadzenie strefy TEMPO 30 już w ulicy Aleja Marcinkowskiego. Obecne biało-czerwone tymczasowe bariery zostałyby zastąpione powierzchniami wyłączonymi z ruchu. Południowy przejazd rowerowy przez skrzyżowanie Al. Marcinkowskiego/Pl. Wolności umożliwiłby włączenie się rowerzystom na jezdnię wschodnią Alei Marcinkowskiego.

Zakłada się przedłużenie pasa rowerowego z ulicy Paderewskiego przez Aleje Marcinkowskiego. Po przeciwnej stronie Alei Marcinkowskiego, przewiduje się bezpieczny ruch rowerowy skierowany w północną lub południową nitkę Placu Wolności. Również w tym miejscu zakłada się demontaż tymczasowych biało-czerwonych barierek i zastąpienie ich polami wyłączonymi z ruchu.

Na południowej nitce Placu Wolności, zakłada się dwa pasy ruchu dla rowerzystów: północny w stronę do skrzyżowania z Ratajczaka oraz południowy w przeciwnym kierunku. Drugi z nich miałby zostać wykonany kosztem likwidacji pasa obecnie przeznaczonego do lewoskrętu w ulicę Ratajczaka. Miałoby to za zadanie również zmniejszyć tranzyt przez ścisłe centrum miasta pomiędzy ulicami Wolnica/Solna a Królowej Jadwigi.

Prosilibyśmy również Państwa o stanowisko na temat całkowitego wyłączenia relacji lewoskrętnej na skrzyżowaniu Pl. Wolności-Ratajczaka (zlikwidowanie całkowite lewoskrętu i przeniesienie go w ulicę Kantaka).

Zakłada się, iż na wlocie ulicy 3. Maja nastąpiłaby redukcja liczby pasów dla ruchu samochodowego do dwóch lub nawet jednego. Na wszystkich wlotach przewiduje się pasy rowerowe, przy czym na odcinku ulicy 27. Grudnia, pozostałby on na chodniku (kwestia bezpieczeństwa rowerzystów).Koncepcja II:
Podobne założenia przyjmuje druga koncepcja. W tym przypadki, Plac Wolności nie zostałby objęty strefą TEMPO 30, a w zamian za to zostałoby wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h. Dzięki temu, możliwe byłoby pozostawienie pierwszeństwa ruchu wzdłuż ulicy 27 Grudnia (ulice 3. Maja oraz Ratajczaka byłyby podporządkowanymi). Koncepcja ta przewiduje znacznie większe powierzchnie wyłączenia z ruchu i poprowadzenie w południowej nitce Placu Wolności dwukierunkowego ruchu rowerowego. Ruch samochodowy mógłby odbywać się jedynie w relacji Aleja Marcinkowskiego/Plac Wolności/Ratajczaka. Zamknięto by natomiast przejazd przez ulicę 27. Grudnia na odcinku od Kantaka do Okrąglaka.

Zaproponowano inne rozwiązania organizacji ruchu na samym skrzyżowaniu ulic Plac Wolności/27. Grudnia/3. Maja/Ratajczaka. Jednak i w tym przypadku zrezygnowano by z sygnalizacji świetlnej.

Rowerzyści z ulicy Kantaka mieliby włączać się w ulicę 27 Grudnia przejeżdżając przez zasłonięte drzewami torowisko tramwajowe, co zostało negatywnie ocenione przez policję.

Południowa nitka Placu Wolności zostałaby wyłączona ze strefy TEMPO 30, pomimo iż obecnie się w niej zawiera.


Czekamy na Państwa opinie, które pomogą w podjęciu właściwej drogi do rozwiązania organizacji ruchu w tej części centrum miasta.
Pliki do pobrania:
Koncepcja I - (7,12 MB)
Koncepcja II - (4,29 MB)
REGULAMIN
1.

Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z podstrony „Inżynieria Ruchu” strony internetowej ZDM, obsługiwanej drogą elektroniczną przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań. Podstrona „Inżynieria Ruchu” umożliwia użytkownikom uczestnictwo w dyskusji dotyczącej sprawami inżynierii ruchu realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Powstała ona w celu wymiany informacji, przesyłania komentarzy, opinii, sugestii na tematy drogowe. Użytkownicy wysyłają maila na wskazany przez ZDM adres.

2.

„Inżynieria Ruchu” jest dostępna dla użytkowników publicznej sieci Internet.

3.

Użytkownik wysyłając maila do Zarządu Dróg Miejskich wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach ZDM.

4.

Uwagi, sugestie, wnioski zbierane są w terminie wskazanym przez Zarząd.

5.

ZDM nie przekazuje ani nie użycza danych użytkowników „Inżynieria Ruchu” innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

6.

ZDM dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania „Inżynieria Ruchu”.

7.

Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania. ZDM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian - wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich opublikowania na stronie ZDM

Wiadomość
Adres e-mail:


Temat:


Treść wiadomości:


Zapoznałem się z regulaminem


Dowiedz się więcej