Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2017

Budowa zatoki autobusowej w ul. Głuszyna na odcinku od km 4+786,50 do km 4+851,50 w rejonie bloku 216-222 po stronie płn.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 233 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
245 468,32 72
2. BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
245 652,05 72
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
253 110,88 72
4. Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
246 230,48 72
Data zamieszczenia informacji 2017-08-17