Nr postępowania DZ.TBU.341.66.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Podkomorskiej w Poznaniu

Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia: 283.084,96 zł.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań   210.638,67 72 C 12/15
2 BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 257.392,14 72 C 12/15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 272.502,93 72 C 12/15
4 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 172.095,99 72 C 12/15
5 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska 198.970,14 72 C 12/15

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-21