Nr postępowania DZ.TI.341.54.2017

Utrzymanie sieci i elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 2 350 000,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
zobowiązanie do usunięcia szkód (godziny)

 
Kryterium III
dysponowanie
minimum dwoma pracownikami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu kursu dla elektromonterów 
Kryterium IV
zobowiązanie do zatrudnienia na umowę o pracę osób do 30 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy
1. Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE
ul. Bułankowa 5 Kamionki
62-023 Gądki
 
2 204 529,00 zł 3 TAK  
 
 
NIE
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 1 050 000,00 zł brutto
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
dysponowanie
minimum dwoma pracownikami posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu kursu dla elektromonterów 
Kryterium III
Zobowiązanie do zatrudnienia na umowę o pracę osób do 30 roku życia posiadających status osoby poszukującej pracy

 
1. Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE
ul. Bułankowa 5 Kamionki
62-023 Gądki
 
972 930,00 zł TAK NIE
Data zamieszczenia informacji 2017-08-24