Nr postępowania DZ.TZ.341.69.2017

WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO PRZEGLĄDU DRZEWOSTANU W PASACH DROGOWYCH MIASTA POZNANIA ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO NAD CIĘCIAMI PIELĘGNACYJNYMI DRZEW PRZYULICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYCINKI W CZASIE PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 150 935,40 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 26 557,20 zł brutto
Dla części II zamówienia – 35 537,40 zł brutto
Dla części III zamówienia – 41 072,40 zł brutto
Dla części IV zamówienia – 39 025,80 zł brutto
Dla części V zamówienia – 8 742,60 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Andrzej Blarowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GEO-PLAN
ul. Brzozowa 30
43-353 Porąbka
 
I
91 380,00
2 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX
os. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznań
 
II
35 352,07
3 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX
os. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznań
 
IV
39 016,08
4 Aleksandra Grześkowiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Artplant
ul. Spławie 5A
61-312 Poznań
 
III
38 418,19

 
Data zamieszczenia informacji 2017-08-28