Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 161 568,00 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 27 234,00 zł brutto
Dla części II zamówienia – 27 234,00 zł brutto
Dla części III zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Dla części IV zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Dla części V zamówienia – 35 640,00 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Kryterium
Cena brutto (zł)
Część zamówienia: I II III IV V
1 Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c.
ul. Naramowicka 314
61-601 Poznań
- - - 36 450,00 -
2 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO
ul. Gołężycka 132
61-357 Poznań
- - - - 37 422,00
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
27 945,00 30 429,00 38 070,00 39 690,00 39 690,00
4 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
- - - 48 600,00 -
5 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych
ul. Langiewicza 18/1
61-502 Poznań
- - 37 260,00 - -
6 Konsorcjum firm:
KDS Sp. z o.o.
ul. Północna 1
61-719 Poznań
i
Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań
25 957,80 25 957,80   - -

 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-04