Nr postępowania DZ.EL.341.75.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 330 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji (miesiące)
Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO
ul. Oleska 176
45-231 Opole
332 284,50 36  
 
0,2
2 Grzegorz Beta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
326 380,50 36 0,2
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-05