Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2017

Przebudowa ul. Osinowej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości  432.589,00 zł brutto:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 408.459,51 72
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 338.246,48 72
3 Anna Białobrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.100,59 72
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
328.888,31 72
5 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 367.109,27 72
6 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 294.895,09 72
Data zamieszczenia informacji 2017-09-06