Nr postępowania DZ.RR.341.73.2017

Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu „Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   365.586,43 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres gwarancji jakości dot. oznakowania pionowego (lata)
Kryterium III
Termin wykonania robót budowlanych (dni)
1 GZD sp. z o.o. sp.k., ul. Lipowa 49, 11-042 Jonkowo 522610,20 15 60
Data zamieszczenia informacji 2017-09-11