Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2017

Remont nawierzchni jezdni w ul. Woźnej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   394.334,40 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 349.569,44 72
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 316.523,03 72
Data zamieszczenia informacji 2017-09-11