Nr postępowania DZ.TBU.341.76.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grobla w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości   180.622,76 zł brutto.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo   219.674,68 72 C 12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-09-12