Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2017

Rewaloryzacja zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej i Hetmańskiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 165.186,14zł brutto
 
W przedmiotowym postepowaniu zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina 176.000,47
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Promnice, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska 176.933,93

 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-13