Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 545.303,19 zł brutto, w tym:
Dla części I zamówienia  – 279.600,41 zł brutto
Dla części II zamówienia – 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń  
I
243.812,08 72 C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski  
I
322.929,00 72 C 12/15
II 298.491,71 72 C 12/15
3 NDR sp. z o.o., ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa I 237.668,20 72 C 12/15
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska I 241.766,16 72 C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-09-26