Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 295 689,75 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Okres rękojmi za wady (miesiące)

 
1 INPRO-BUD Andrzej Świderski Spółka jawna,
ul. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań
370 711,45 72
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 190 257,69 zł brutto
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Brak ofert
Data zamieszczenia informacji 2017-10-10