Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2017

„Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej  
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 202 538,44 72 C 12/15  
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 188 654,82 72 C 12/15  
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 191 454,38 zł brutto
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-11