Nr postępowania DZ.TZ.341.88.2017

Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 203.456,58 zł brutto,
w tym:
Dla części I zamówienia  – 135.124,20 zł brutto
Dla części II zamówienia – 68.332,38 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodrczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
172.486,80
II 93.408,24
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-12