Nr postępowania DZ.TBU.341.89.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 243.187,64 72 C 12/15
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 355.057,34 72 C 12/15
3 Konsorcjum firm w składzie:
Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
Oraz Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
247.321,39 72 C 12/15
4 TRAP Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Tomasz Kujawa, Katarzyna Matuszewska, ul. Przemyska 6, 61-324 Poznań 253.819,01 72 C12/15
5 Firma Drogowa ANDAR s.c. Anna Białobrzycka, Dariusz Białobrzycki, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.965,27 60 C 12/15
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-13