Nr postępowania DZ.TBU.341.84.2017

Budowa schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych po terenie w ciągu ul. Śliskiej w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 590 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki
ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo
62-006 Kobylnica
592 906,52 72
2. „Mosty Poznań” Sp. z o.o.
ul. Forteczna 12 blok E
61-362 Poznań
689 452,83 72
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-13