Nr postępowania DZ.IS.341.86.2017

Budowa sygnalizacji na przejeździe tramwajowym ul. Starołęcka w Poznaniu

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 300 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1. PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
398 704,50 48
2. SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
249 723,21 48
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-17