Nr postępowania DZ.TBU.341.94.2017

Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
410 251,32 72
2 Planerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki, Kamionki ul. Wiklinowa 28
412 654,73  
72
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
297 634,77  
72
4 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
388 062,91  
72
5 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
316 921,00  
72
6 Drogbet Wieczorek Sp.j.
ul. Rolna 8-10
62-081 Przeźmierowo
367 004,90  
72
7 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
292 129,51  
72
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 401 800,09 zł brutto,
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-10-31