Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2017

„Budowa chodnika w ul. Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole”

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
1 Drobud Sp. z o.o.
ul. Szarych Szergów 25
60-462 Poznań
225 547,51 72
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
220 149,07 72
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
194 558,33  
72
4 PTB Marcin Borkowski
Miękowo, ul. Dojazd 5
62-005 Owińska
248 360,71  
72
5 AN BRUK
Antoni Napierała
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
248 971,04  
72
6 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
253 825,75  
72
7 Planerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
257 281,68  
72
8 RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
250 222,84  
72
9 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
194 292,94  
72
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 294 372,00 zł brutto,
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-02