Nr postępowania DZ.TBU.341.103.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 265.702,78 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392
61-441 Poznań
241 263,82 72 C 12/15
2 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
208 322,48 72 C 12/15
3 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
206 797,96 72 C 12/15
4 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
358 334,79 72 C12/15
Data zamieszczenia informacji 2017-11-10