Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska – Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego – Wojciechowskiego

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:
Dla części I zamówienia  – 145 393,01 zł brutto
Dla części II zamówienia – 240 480,26 zł brutto
Dla części III zamówienia – 216 500,85 zł brutto
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III Ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym

 
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
I 165 804,00 48 TAK
II 278 103,00 48 TAK
III 256 701,00 48 TAK
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
I 157 809,00 48 TAK
II 290 403,00 48 TAK
III 243 220,20 48 TAK

 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-20