Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2017

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 97 200,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Termin podjęcia działań (godziny)
1 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań
79 056,00 zł 2
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-23