Nr postępowania DZ.T).341.106.2017

„Ochrona obiektu-Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

 
 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 020 900,00 zł brutto,
 
 
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
1
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych „LEX” Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz
1 083 384,00
2
Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań
1 102 040,64
3
Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa
1 393 828,13
4
Grzegorz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem
1 243 382,40
5
Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań
1 157 213,52
6
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
914 780,52
 
Data zamieszczenia informacji 2017-11-24