Nr postępowania DZ.T0.341.112.2017

Stała konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni w wybranych obiektach.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. I: 325 458,00 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium - Cena brutto (zł)
1 Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek
ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki
357 192,00
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: cz. II: 390 549,60 zł brutto
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium - Cena brutto (zł)
1 Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek
ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki
430 992,00
Data zamieszczenia informacji 2017-11-27