Nr postępowania DZ.TO.341.109.2017

Serwis i konserwacja urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 615 428,04
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 ATEMS Sp. z o.o.
Złotkowo ul. Złota 7
62-002 Suchy Las
2 066 400,00
2 Ins-Building Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
597 600,00
Data zamieszczenia informacji 2017-12-01