Nr postępowania DZ.IP.341.99.2017

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część I: 2 700 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
1. Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
3 028 776,60 3
 
 
 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
- część II: 700 000,00 zł
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
1. Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
359 160,00 3
2. Konsorcjum firm:
Lider – Pełnomocnik Konsorcjum:
Projekt Parking Service Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań
 
Partner Konsorcjum:
Parking Control Sp. z o.o.
ul. Drużbickiego 11
61-693 Poznań
392 351,28 1
 
 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-05