Nr postępowania DZ.IP.341.114.2017

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 150.000,00 PLN brutto.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez następujących:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 121.998,78
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 100.407,00


 
Data zamieszczenia informacji 2017-12-08